17 Apr
Tidig registrerings period
01 Dec - 09 Apr 11:59 pm
Ordinarie registrering
Deadline 14 Apr 11:59 pm
Sen registrering
Deadline 16 Apr 6:30 pm
Tävlar nu Var redo i fållan Gå till fållan Fighter invägd och klar Ej invägd fighter
Tiderna är dynamiska och ändras i realtid. Se den här skärmen för uppdateringar.

Ring 1 Jose

Ring 2 Luis

Ring 3 Dave

Ring 4 Gabriel

Ring 5 Chris

Ring 6 David/Thiago

Ring 7 Brent